Дневни ритам рада школе

Oргaнизaциja рaднoг дaнa у шкoли пoчињe jутaрњим прихвaтoм дeцe у бoрaвaк oд 7.30 до 8.00 часова. Дeцa у бoрaвку oстajу у својим учионицама дo 16.00 часова, а по потреби, у заједничкој учионици код дежурног учитеља до 17.00 чaсoвa.

Ученици I и II разреда похађају наставу стално пре подне, док се ученици III и IV разреда смењују у истом простору.

Ученици старије смене похађају наставу стално пре подне.

И ове године настављена је пракса да се часови изборних премета: Веронаука, Грађанско васпитање, реализују за време седмог или осмог часа или организовањем блок часова, сваке друге недеље, да ученици не би долазили у школу у супротној смени.

Изборни предмет Информатика и рачунарство, реализују се за време првог или другог часа, јер велики број одељења нема у распореду први час.

Распоред смена и звоњења

Редни број часаПрва смена (пре подне)Друга смена (пре подне)Друга сменa (по подне)
18.00 - 8.458.00 - 8.4513.15-14.00
28.50 - 9.358.50 - 9.3514.05-14.50
39.50 -10.359.50 -10.3515.05-15.50
410.50-11.3510.50-11.3516.05-16.50
511.40-12.2511.40-12.2516.55-17.40
612.30-13.15  
713.20-14.05  
814.10-14.55  

Ученици имају два велика одмора у трајању по 15 минута, између другог и трећег, као и трећег и четвртог часа.

Остали одмори трају по 5 минута.

Радно време 
Продуженог боравка8.00 – 17.00
Стручни сарадници8.00 – 14.00 и 11.30 – 18.00
Рад библиотекара8.00 – 14.00
Административни радници7.30 – 15.30
Чишћење школског простора и припрема школе за наредан дан6.30 – 14.00 и 13.00 – 20.00

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.