Дневни ритам рада школе

После паузе од девет година, због повећаног броја одељења у млађој смени, од школске 2017/2018. године школа се вратила на рад у две смене. И у школској 2022/2023. години настављено је са истом праксом. Oргaнизaциja рaднoг дaнa у шкoли пoчињe jутaрњим прихвaтoм дeцe у бoрaвaк oд 7.30 до 8.00 часова.

Дeцa у бoрaвку oстajу у својим учионицама дo 16,00 часова, а по потреби, у заједничким учионицама првог и другог разреда код дежурних учитеља, до 17.00 чaсoвa. Дежурне учионице за ученике првог и другог разреда биће учионице дежурних учитеља у боравку.

Ученици I и II разреда похађају наставу стално пре подне и сви остају у продуженом боравку.

Ученици III и IV разреда смењују се недељно по сменама са ученицима V-VIII разреда.

Настава почиње у четвртак 1. септембра 2022. године.

Прва смена почиње са радом у 8.00 часова, а друга у 14,00 часова, када су у смени ученици млађих разреда, односно у 13.30 часова, када су у смени старији ученици.

Редни број часа
Прва смена
(пре подне)
Друга смена – старији
(по подне)
Друга смена – млађи
 (по подне)
предчас
07.10 - 07.55
12.30- 13.15
13.15 – 14.00
1.
8.00 - 8.45
13.30- 14.15
14.00 – 14.45
2.
8.50 - 9.35
14.20- 15.05
14.50 – 15.35
3.
9.50 -10.35
15.20 -16.05
15.50 – 16.35
4.
10.50-11.35
16.20 -17.05
16.50 – 17.35
5.
11.40-12.25
17.10 -17.55
17.40 – 18.25
6.
12.30-13.15
18.00- 18.45

7.
13.20-14.05


8.
14,10-14,55


Ученици имају два велика одмора у трајању по 15 минута, између другог и трећег, као и трећег и четвртог часа.Остали одмори трају по 5 минута.

Радно време

Продуженог боравка
8.00 – 17.00
Директор
8.00 – 15.00
Педагог
8.00 – 14.00 и 12.30 – 18.30 (млађасмена)
8.00 – 14.00 и 13.00 – 19.00 (старија смена)
Психолог
8.00 – 14.00 и 12.30 – 18.30 (млађа смена)
8.00 – 14.00 и 13.00 – 19.00 (старија смена)
Рад библиотекара
8.00 – 14.00
Административни радници
7.30 – 15.30
Чишћење школског простора и припрема школе за наредан дан
6.30 – 14.00 и 13.00 – 21.00

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.