Историјат школе

Школа је почела са радом 01.09.1957. године. Формирана је тако што су деца уписана у свих осам разреда, а дошла су из шест школа из окружења. Пројектована је за 24 одељења, капацитета 800 ученика, са специјализованим кабинетима за техничко образовање, биологију, физику, хемију и музичку културу, са салом за физичко васпитање, спортским теренима и игралиштима за децу, као и зеленим површинама око школе. Школска зграда је грађена по нордијском пројекту. Изолована је од буке, са девет излаза и улаза у зграду, што је омогућавало несметано кретање ученика.

Савезни завод за школска и просветна питања је од свих београдских школа одабрао нашу школу и од 08.07.1959. године школа постаје огледна. Завод је преузео стручни и педагошки надзор над школом уз ангажовање својих и спољних сарадника.

Године 1960. изграђена је летња фискултурна настрешница, која је са салом за физичко васпитање чинила основу Савезном заводу за физичку културу да реализује посебне програме. Експериментални програми су извођени у области техничког образовања, физичког васпитања, као и описног оцењивања у млађим разредима.

У саставу школе су била истурена комбинована одељења на економији „13. мај“ и на Институту за сточарство. Школа је, до 70-тих година, имала и два комбинована специјална одељења за ученике слабијих интелектуалних способности.

Школа је имала слуха за потребе родитеља за целодневним боравком деце и од 1970. године у школи је организована целодневнa наставa, а од 1974. године продужени боравак, који је пратио радно време родитеља. У ту сврху адаптирано је једно крило школе зграде са две учионице и трпезаријом. Од самог оснивања школске 1957/58. године, школа је имала ђачку кухињу, која је ученицима обезбеђивала два оброка.

Наша школа била је прва у Земуну, а пета у Београду и Србији, која је од 1962. године имала школског психолога, која се бавила тестирањем првака за полазак у школу, испитивањем школског неуспеха, систематским испитивањем писмености ученика, вођењем индивидуалних и одељенских досијеа, корективним радом са ученицима са тешкоћама у учењу и понашању. Такође, школа је била прва која је од 1963. године почела са систематским праћењем ученичких постигнућа путем тестирања знања.

Школа је имала и Ђачку задругу. У оквиру школе постојала је стаклена башта у којој су ученици гајили цвеће. Школа је имала и летњу учионицу. Поред тога, школа је издавала школски лист „Освит“.

Нашу школу је до сада завршило 56 генерација ученика , који су настављали школовање најчешће у средњим школама Земуна.

Током свих ових година рада, наша школа је постизала успехе на такмичењима из свих области наставе и ваннаставних активности, од општинских па до европских такмичења.

Иако је школа у периоду 1990–2000. године, трпела последице ратова, изолације, бомбардовања и економске кризе, успела је да сачува, а последњих година и да значајно унапреди свој целокупни рад и да се нађе на сигурном путу да поврати свој стари сјај и некадашњу славу.

У периоду до реновирања 2009/10. године, школска зграда је имала површину од 2993 m2 са великим двориштем, спортским теренима и саобраћајним полигоном. Просторни капацитет школе био је предвиђен за 24 одељења. Школа је имала 5 савремено опремљених учионица за продужени боравак, 9 класичних учионица, кабинете за физику/хемију и ликовну/музичку културу са помоћним просторијама, две радионице за ТО са помоћним просторијама, информатички кабинет, салу за физичко васпитање (7 година ван функције) са две свлачионице, библиотеку, зборницу, канцеларије директора, секретара и стручне службе, кафе кухињу са трпезаријом, архиву, радионицу домара.

Такође је и замењена расвета, подови, унутрашња столарија, школски намештај. У то време школа је имала 28 рачунара, 3 ноутбук рачунара, 3 пројектора и пратећу опрему. Располагала је са 7 ТВ апарата, фотокопир апаратом, 7 ЦД плејера и осталом опремом. Уведен је видео надзор и школа је заштићена алармним системом.

Током школске 2007/08. године други спортски терен је добио потребну опрему, голове и мрежу за одбојку, тако да је коначно комплетиран и могао је да испуни захтеве наставе физичког васпитања. Исцртан је полигон за саобраћајно васпитање за млађе ученике.

Током лета 2009. године почели су радови на санацији и доградњи школе. Прво је порушена сала за физичко васпитање, а затим су почели планирани радови на санацији и доградњи. Због обима и озбиљности радова, ученици и наставници су за једну школску 2009/10. годину пресељени у простор ОШ "Десанка Максимовић" у Војвођанској 1. Ученици и наставници ове школе су пресељени у новоизграђену школу "Михаило Пупин" у насељу Нова Галеника.

Током школске 2009/10. године је реализована адаптација, санација и доградња школске зграде, тако да су школску 2010/11. годину ученици и наставници почели у обновљеном и изузетно лепом простору површине 4392m2.

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.