Календар значајних активности у школи

• Ликовни конкурс ученика II-IV разреда у оквиру одељења са темом: „Добродошли у Дечји савез посвећен ученицима првог разреда, реализатори – наставници разредне наставе

Ликовни конкурс ученика V-VIII разреда на тему: „Да вам старост буде лепша“ обележавања Међународног дана старијих особа 1. октобра 2018.

Обeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe 30.септембра – 4. октобра 2019. године (приредба за прваке: Свечани пријем у Дечји савез, реализатори: Данијела Крговић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Вања Захаријев, координатор Дeчjег сaвeза;

Обележавање Дана школе, 25. октобра 2019. године (петак) – 62. година рада школе, носилац активности за организацију приредбе – Славица Бабић, наставник српског језика
Изложба радова ученика боравка „Наша зимница“, реалиазтори - сви учитељи који раде у боравку

Обележавање Светског дана љубазности 13. новембар и Међународног дана толеранције 16. новембар (читање кратких ауторских прича ученика/радионице на ЧОС-у или ГВ – наставници разредне наставе/одељењске старешине, наставници грађанског васпитања

Ликовна изложба:„Није тешко бити фин“, реализатори - сви учитељи, Јелена Златковић Величковић, наставница ликовне културе

Организовање школске манифестације „Фестивал науке“, децембар 2019., реализатори – Стручно веће наставника природних наука, руководиоци Одељењских већа III и IV разреда

бeлeжaвaњe Нoвe гoдинe, 23 –27. дeцeмбра 2019. године (ликoвни кoнкурс нa нивoу цeлe школе – ликoвнa сeкциja), реализатор Јелена Златковић-Величковић, учитељи у продуженом боравку

Мали новогодишњи програм за децу предшколце и ученике школа за децу са посебним потребама и ученици старијих разреда - волонтери, реализатор Мира пауновић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе

Новогодишњи маскенбал за ученике млађих разреда 27. децембра 2019. године (петак), реализатор – Мира Пауновић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Стручно веће

Светосавски турнир у шаху за ученике првог и другог разреда, релаизатори - учитељице Гордана Љумовић и Светлана Ристић и ученици-волонтери

Светосавски турнир у шаху за ученике трећег и четвртог разреда, реализатори – учитељи Ивона Аџић и Миливоје Ђилас и ученици-волонтери

Светосавски турнир у шаху за ученике старијих разреда, реализатор – Милош Арсић, наставник математике и ученици-волонтери

Облeжaвaњe Дaнa Свeтoг Сaвe – Свeтoсaвска академија 27. јануара 2020. године (понедељак), носилац активности за организацију приредбе – Јасмина Раденковић, наставник српског језика

Приредба на страним језицима: „Језицима уклањамо границе“, реализатори: наставници страних језика, 25. фебруар 2020. (уторак) реализатори – Марина Граовац и Јелена Брајовић, наставница немачког језика, Верица Гојковић, наставник руског језика, Горанка Вујасиновић, Сања Бојовић и Вања Јаблан, наставници енглеског језика, Стручно веће наставника разредне наставе;

Смотра „Ја сам пантомимичар“, реализатори: одељењске старешине V-VIII разреда, март 2020.

Обележавање Светског дана поезије – Поетски матине – читање песама ученика, реализатор, библиотекар, наставници српског језика; 20. март 2020. године

Обележавање Светског дана шале по одељењима, реализатори – одељењске старешине, 1. април 2020. године

Обележавање Светског дана дечје књиге гостовањем дечјег писца, 2. април 2019. године, реализатори: библиотекар, наставници српског језика

Обележавање Светског дана књиге 23. априла кроз поетски матине (читање песама које су написали ученици) или могуће гостовање неког песника, реализатори - наставници српског језика, библиотекар школе

Обeлeжaвaњe Ускршњих прaзникa – ликoвна изложба, aприл 2020. године, Jелена Златковић–Величковић, професор ликовне културе – ликoвнa сeкциja, вероучитељи, наставници разредне наставе

Ускршња ликовна изложба радова ученика са ликовних радионица из боравка, реализатории: наставници разредне наставе из боравка, април 2020.

Организовање самосталне ликовне изложбе талентованог ученика, реализатор Јелена Златковић-Величковић, април 2020.

Ускршњи базар, 09. април 2020. године (четвртак), реализатори – директор, одељењске старешине I-VIII разреда, ученици и родитељи

Приредба за будуће прваке, 09. јун 2020. године (уторак), носиоци активности за организацију приредбе – Маријана Туфегџић, руководилац Стручног

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.