Календар значајних активности у школи

· Ликовни конкурс ученика II-IV разреда у оквиру одељења са темом: „Добродошли у Дечји савез“ посвећен ученицима првог разреда, реализатори – наставници разредне наставе

· Ликовни конкурс ученика V-VIII разреда на тему: „Да вам старост буде лепша“ обележавања Међународног дана старијих особа 1. октобра 2017.

· Обeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe 02–06.октобра 2017. године (приредба за прваке: Свечани пријем у Дечји савез, реализатори: Весна Вукмановић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Вања Кљутић, координатор Дeчjег сaвeза;

· Обележавање Дана школе, 27. октобра 2016. године (петак) – јубилеј 60. година рада школе, носилац активности за организацију приредбе – Соња Брецл, наставник српског језика

· Обележавање Светског дана љубазности 13.11.2017. и Међународног дана толеранције 16.11.2017. (читање кратких ауторских прича ученика/радионице на ЧОС-у или ГВ – наставници разредне наставе/одељењске старешине, наставници грађанског васпитања

· Литерални конкурс „Мали школски бонтон“ – новембар, 2017. године

· Организовање школског Фестивала науке кроз извођења огледа у школи, 14.12.2017., реализатори – Стручно веће наставника природних наука и руководиоци Одељењских већа III и IV разреда

· Посета 11. Фестивалу науке „Један на један“ 14-17.12.2017. на Београдском сајму

· Организовање посете Фестивалу науке са групом ученика – наставници природних наука, наставници разредне наставе

· Обeлeжaвaњe Нoвe гoдинe, 25–29. дeцeмбра 2017. године (ликoвни кoнкурс нa нивoу цeлe школе – ликoвнa сeкциja), реализатор Јелена Златковић-Величковић, учитељи у продуженом боравку

· Новогодишњи маскенбал за ученике млађих разреда 29. децембра 2017. године (петак), реализатор – Весна Вукмановић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Стручно веће

· Светосавски турнир у шаху за ученике I-VIII разреда, јануар 20187., реализатори: Милош Пеовић, Марија Кукољ, наставници верске наставе

· Облeжaвaњe Дaнa Свeтoг Сaвe – Свeтoсaвска академија 27. јануара 2018. године (субота), носилац активности за организацију приредбе – Славица Бабић, наставник српског језика

· Дан пријатељства, 14. фебруар 2018. године (среда) – Олга Брдар, педагог и Вршњачки тимови старије и млађе смене

· Приредба на страним језицима: „Језицима уклањамо границе“, реализатори: наставници страних језика, фебруар 2018. реализатори – Верица Гојковић, професор руског језика, Горанка Вујасиновић, Сања Бојовић и Вања Јаблан, наставници енглеског језика, Марина Граовац, наставник немачког језика, Стручно веће наставника разредне наставе;

· Смотра „Ја сам пантомимичар“, реализатори: одељењске старешине V-VIII разреда, март 2018.

· Обележавање Светског дана поезије – Поетски матине – читање песама ученика, реализатор, библиотекар, наставници српског језика; 20. март 2018. године

· Обележавање Светског дана шале по одељењима, реализатори – одељењске старешине, 1. април 2018. године

· Обележавање Светског дана дечје књиге гостовањем дечјег писца, 2. април 2018. године, реализатори: библиотекар, наставници српског језика

· Обeлeжaвaњe Ускршњих прaзникa – ликoвна изложба, aприл 2018. године, Jелена Златковић–Величковић, професор ликовне културе – ликoвнa сeкциja, вероучитељи, наставници разредне наставе

· Ускршња ликовна изложба радова ученика са ликовних радионица из боравка, реализатории: наставници разредне наставе из боравка, април 2018.

· Организовање самосталне ликовне изложбе талентованог ученика, реализатор Јелена Златковић-Величковић, април 2018.

· Ускршњи базар, 29. март 2018. године (четвртак), реализатори – директор, одељењске старешине I-VIII разреда, ученици и родитељи

· Приредба за будуће прваке, 05. јун 2018. године (уторак), носиоци активности за организацију приредбе – Весна Вукмановић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Весна Жула-Поморишац, руководилац Стручног већа наставника у продуженом боравку.

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.