Календар значајних активности у школи

Едукативна радионица „Знањем до сигурности“ у оквиру обележавања Светског дана смањивања ризика од природних катастрофа у организацији „Caritasa“ на Међународном сајму превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду – 112 EHPO (5. oктобрa 2018.) – Олга Брдар, педагог

Обeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe 01–05.октобра 2018. године (приредба за прваке: Свечани пријем у Дечји савез, реализатори: Мира Пауновић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Вања Захаријев, координатор Дeчjег сaвeза

Организовање школске манифестације „Времеплов“, јануар 2019., реализатори – Стручно веће наставника српског језика, друштвених наука и ликовне и музичке културе, руководиоци Одељењских већа III и IV разреда

Светосавски турнир у шаху за ученике првог и другог разреда, јануар, 2019. реализатори - учитељице Гордана Љумовић и Светлана Ристић и ученици-волонтери

Светосавски турнир у шаху за ученике трећег и четвртог разреда, реализатори – учитељи Ивона Аџић и Миливоје Ђилас и ученици-волонтери

Светосавски турнир у шаху за ученике старијих разреда, реализатор - Бранко Савковић, наставник математике и ученици-волонтери

Дан пријатељства, 14.фебруар 2019. године (четвртак) – Олга Брдар, педагог и Вршњачки тимови старије и млађе смене

Смотра „Ја сам пантомимичар“, реализатори: одељењске старешинеV-VIIIразреда, март 2019.

Обележавање Светског дана шале по одељењима, реализатори – одељењске старешине, 1. април 2019. године

Ускршњи базар, 25. април 2019. године (четвртак), реализатори – директор, одељењске старешине I-VIII разреда, ученици и родитељи

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.