Програм културних активности школе

План реализације програма културних активности школе

Чланови Тима за културне активности школе
Миљана Игњатовић, наставник музичке културе - руководилац Тима
Соња Брецл, наставник српског језика
Славица Бабић, наставник српског језика
Јасмина Раденковић, наставник руског језика
Марина Граовац, наставник немачког језика
Сања Бојовић, наставник енглеског језика
Верица Гојковић, наставник руског језика
Снежана Устић, наставник историје
Јелена Златковић Величковић, наставник ликовне културе
Невенка Филиповић, наставник верске наставе
Мира Пауновић, наст. разр. наставе – руководилац Стручног већа наставника разредне наставе
Весна Жула Поморишац, наст. разр. наставе- руководилац Стручног већа наставника разредне наставе у продуженом боравку
Ана Новковић, наставник разредне наставе у продуженом боравку
Маријана Туфегџић, наставник разредне наставе
Светлана Ристић, наставник разредне наставе
Драгана Сајферт, наставник техничког и информатичког образовања

Динамика
Активности
Начин реализације
Носиоци реализације
IX 2018. 
Ликовни конкурс ученика II-IV разреда у оквиру одељења са темом: „Добродошли у Дечји савез посвећен ученицима првог разреда 
Ликовни конкурс 
 Сви наставници разредне наставе
IX 2018. 
Ликовни конкурс ученика V-VIII разреда на тему: „Да вам старост буде лепша“ обележавања Међународног дана старијих особа 1. октобра 2018.
Ликовни конкурс
Јелена Златковић-Величковић, наставник ликовне културе
26. X 2018.
Обележавање Дана школе – 61. година рада школе
Приредба
Јасмина Раденковић, наставник српског језика
X 2018.
„Наша зимница“
Изложба ликовних радова
Учитељи у продуженом боравку
13.XI 2018.
16.XI 2018.
Обележавање Светског дана љубазности
Обележавање Међународног дана толеранције
Читање кратких ауторских прича ученика/радионице на ЧОС-у или ГВ
Наставници разредне наставе/одељењске старешине, наставници грађанског васпитања
XI 2018.
„Није тешко бити фин“
Ликовна изложба
Сви учитељи, Јеленаликовне културе
24-28. XII 2018.
Обележавање Нове године
Изложбе ликовних радова
Јелена Златковић-Величковић, Весна Жула Поморишац, руководилац СВНРНПБ, наставници у продуженом боравку
XII 2018.

Мали новогодишњи програм за децу предшколце и ученике школа за децу са сметњама у развоју и ученици старијих разреда- волонтери
Приредба
Мира Пауновић, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе
28. XII 2018.
Новогодишњи маскенбал за ученике млађих разреда
Свечана манифестација
Мира Пауновић, руководиоц СВНРН и Весна Жула Поморишац, руководилац СВНРНПБ,
27. I 2019.
Обележавање Дана Светог Саве и 800 година самосталности Српске православне цркве
Свечана академија
Соња Брецл, наставник српског језика
25. II 2019.
«Језицима уклањамо границе»
Приредба на страним језицима
СањаБојовић, руководиоц стручног већа наставника страних језика
20. III 2019.

Обележавање Светског дана поезије – Поетски матине
Читање песама ученика
Гордана Качавенда, библиотекар, наставници српског језика
02. IV 2019.

Обележавање Светског дана дечје књиге
Гостовање дечјег писца
Гордана Качавенда, библиотекар, наставници српског језика
23. IV 2019.

Обележавање Светског дана књиге реализатори

Читање прозних састава ученика или могуће гостовање неког писца
Гордана Качавенда, библиотекар, наставници српског језика
IV2019.
Ликовна изложба поводом Ускршњих празника
Изложба радова старијих ученика и ученика из боравка
Јелена Златковић-Величковић/Весна Жула Поморишац
IV 2019
Самостална ликовна изложба талентованог ученика
Ликовна изложба у холу школе
Јелена Златковић-Величковић
04.VI 2019.
Свечаност за будуће прваке
Приредба
Мира Пауновић и Весна Ж. Поморишац
X 2018.- V 2019.
Ликовне радионице четвртком
(калиграфија, вајање, цртање ... )
Креативне ликовне радионице
Тијана Миличевић, дизајнер-волонтер; Олга Брдар, педагог
XI 2018.-
V 2019.
Инклузивне ликовне радионице

Заједничке радионице наших ученика и ОШ «Радивој Поповић»
Александра Грбовић, ликовни педагог, Олга Брдар

Руководилац Тима за организацију културних активности: Миљана

Игњатовић, наставник музичке културе

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.