Програм културних активности школе

Значајне културне активности

- Ликовни конкурс ученика II-IV разреда у оквиру одељења са темом: „Добродошли у Дечји савез посвећен ученицима првог разреда, реализатори – наставници разредне наставе

- Ликовни конкурс ученика V-VIII разреда на тему: „Да вам старост буде лепша“ обележавања Међународног дана старијих особа 1. октобра 2016.

- Обeлeжaвaњe Дeчje нeдeљe 03–07.октобра 2016. године (приредба за прваке: Свечани пријем у Дечји савез, реализатори: Катарина Чеперковић-Ђилас, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Дајана Радовчић, координатор Дeчjег сaвeза; приредба на страним језицима „Језиком уклањамо границе“, реализатори – Верица Гојковић, професор руског језика, Сања Бојовић и Вања Јаблан, наставници енглеског језика, Марина Граовац, наставник немачког језика, Стручно веће наставника разредне наставе;

- Обележавање Дана школе, 27. октобра 2016. године (четвртак), носилац активности за организацију приредбе – Славица Бабић, наставник српског језика

- Обележавање Светског дана љубазности 13. новембра 2016.(читање кратких ауторских прича ученика/радионице на ЧОС-у или ГВ – наставници разредне наставе/одељењске старешине, наставници грађанског васпитања

- Организовање школског Фестивала науке кроз извођења огледа у школи, децембар 2016., реализатори – стручно веће наставника природних наука

- Организовање посете Фестивалу науке са групом ученика – наставници природних наука, наставници разредне наставе

- Обeлeжaвaњe Нoвe гoдинe, 25–29. дeцeмбра 2016. године (ликoвни кoнкурс нa нивoу цeлe школе – ликoвнa сeкциja), реализатор Јелена Златковић-Величковић, учитељи у продуженом боравку

- Новогодишњи маскенбал за ученике млађих разреда 30. децембра 2016. године (петак), реализатор – Катарина Чеперковић-Ђилас, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Стручно веће

- Светосавски турнир у шаху за ученике I-VIII разреда, јануар 2017., реализатори: Милош Пеовић, Гордана Љумовић, наставници верске наставе

- Облeжaвaњe Дaнa Свeтoг Сaвe – Свeтoсaвска академија 27. јануара 2017. године (петак), носилац активности за организацију приредбе – Јасмина Раденковић, наставник српског језика

- Дан пријатељства, 14. фебруар 2017. године (уторак) – Олга Брдар, педагог и Вршњачки тимови старије и млађе смене

- Смотра „Језицима уклањамо границе“, реализатори: наставници страних језика, фебруар 2017.

- Смотра „Ја сам пантомимичар“, реализатори: одељењске старешине V-VIII разреда, март 2017.

- Обележавање Светског дана поезије – Поетски матине – читање песама ученика, реализатор, библиотекар, наствници српског језика; 20. март 2017.

-Обележавање Светског дана шале по одељењима, реализатори – одељењске старешине, 1. април 2017.

-Обележавање Светског дана дечје књиге гостовањем дечјег писца, 2. април 2017.реализатори: библиотекар, наставнице српског језика

-Обeлeжaвaњe Ускршњих прaзникa – ликoвна изложба, aприл 2017. године, Jелена Златковић–Величковић, професор ликовне културе – ликoвнa сeкциja, вероучитељи, наставници разредне наставе

Ускршња ликовна изложба радова ученика са ликовних радионица из боравка, реализатории: наставници разредне наставе из боравка, април 2017.

-Организовање самосталне ликовне изложбе талентованог ученика, реализатор Јелена Златковић-Величковић, април 2017.

-Ускршњи базар, 12. април 2017. године (среда), реализатори - одељењске старешине I-VIII разреда, ученици и родитељи

-Приредба за будуће прваке, 06. јун 2017. године (уторак), носиоци активности за организацију приредбе – Катарина Чеперковић-Ђилас, руководилац Стручног већа наставника разредне наставе и Сандра Дрндаревић, руководилац Стручног већа наставника у продуженом боравку.

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.