Важна обавештења

Финансијски план за 2022. и план ЈН за 2022.

Школски одбор је на 5. седници једногласном одлуком свих 8 присутних чланова донео финансијски план за 2022 и план ЈН за 2022.

Поменути документи су у прилогу.

Финансијски план за 2022

План ЈН за 2022


Генерали осигурање

ОШ "Соња Маринковић" је са Генерали осигурањем закључила полису за осигурање ученика у школској 2021/22. број 1531698 која је на снази од 01.09.2021. до 01.09.2022.

У прилогу је списак документације која је потребна за пријаву осигураног случаја и информација о томе шта полиса покрива -које осигуране случајеве.

шта полиса покрива -које осигуране случајеве

документација за пријаву


Лице задужено за заштиту података о личности

Одлуком директора од 19.11.2019 дел. бр. 1/131 за лице за заштиту података о личности именована је Драгана Ускоковић, секретар школе.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личностии је мејлом 19.11.2019. обавештен о том именовању - достављена му је одлука директора и попуњен образац са подацима о именованом лицу .
Овим су испоштоване одредбе из чл. 56 ставови 10 и 11 Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС 87/2018).

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.