Важна обавештења

Лице задужено за заштиту података о личности

Одлуком директора од 19.11.2019 дел. бр. 1/131 за лице за заштиту података о личности именована је Драгана Ускоковић, секретар школе.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личностии је мејлом 19.11.2019. обавештен о том именовању - достављена му је одлука директора и попуњен образац са подацима о именованом лицу .
Овим су испоштоване одредбе из чл. 56 ставови 10 и 11 Закона о заштити података о личности (Сл. гласник РС 87/2018).

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.