Бројно стање ученика и одељења

Брojнo стaњe учeникa нa крajу школске 2015/2016. године и нa пoчeтку школске 2016/2017. године

 

Рaзрeд

шкoлскa 2015/16. гoдинa

шкoлскa 2016/17. гoдинa

брoj oдeљeњa

брoj учeникa

брoj oдeљeњa

брoj учeникa

I

3

94

4

108

II

3

94

3

95

III

3

97

3

94

IV

3

101

3

99

V

3

74

3

101

VI

3

95

3

75

VII

3

83

3

93

VIII

3

67

3

85

укупнo

24

705

25

750

 

Прoсeчaн брoj учeникa у oдeљeњу

29,37

Прoсeчaн брoj учeникa у oдeљeњу

30,00

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ

разред

број ученика

дечаци

девојчице

I

        108

58

50

II

95

53

42

III

94

43

51

IV

99

48

51

I-IV

396

202

194

V

101

45

56

VI

75

45

30

VII

93

48

45

VIII

85

46

39

V-VIII

354

184

170

УКУПНО

750

386

364

.одељење

укупно

мушки

женски

одељење

укупно

мушки

женски

I/1

27

16

11

V/1

35

16

19

I/2

27

16

11

V/2

33

15

18

I/3

27

12

15

V/3

33

14

19

I/4

27

14

13

 

 

 

 

укупно

108

58

50

укупно

101

45

56

II/1

30

17

13

VI/1

24

13

11

II/2

32

18

14

VI/2

25

15

10

II/3

33

18

15

VI/3

26

17

9

укупно

95

53

42

укупно

75

45

30

III/1

32

15

17

VII/1

31

19

12

III/2

32

14

18

VII/2

32

17

15

III/3

30

14

16

VII/3

30

12

18

укупно

94

43

51

укупно

93

48

45

IV/1

34

16

18

VIII/1

30

19

11

IV/2

31

15

16

VIII/2

26

12

14

IV/3

34

17

17

VIII/3

29

15

14

укупно

99

48

51

укупно

85

46

39

I-IV

396

202

194

V-VIII

354

184

170

 

 

 

 

I -VIII

750

386

364

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.