Школска документа

Овде можете погледати:

Годишњи извештаји и планови:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗАВРШНИ РАЧУН 2018. ГОДИНA
ЗАВРШНИ РАЧУН 2017. ГОДИНА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2018/2019
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 3А ШКОЛСКУ 2017/19. ГОДИНУ
АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Школски програм:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОД I ДО IV РАЗРЕДА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ V РАЗРЕД
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ VI РАЗРЕД
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ VII РАЗРЕД
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ VIII РАЗРЕД

Правилници и пословници:

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ” У ЗЕМУНУ
СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.