Упис првака

Упис ученика у основну школу

Упис ученика у основну школу обавља се у складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

У школску 2018/2019. годину уписују се деца која су рођена у периоду од 1.03.2011. до 29.02.2012. године.

Одабир основне школе

Деца се уписују у школу по територијалном принципу, али постоји могућност да родитељ изабере и другу школу.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Документација потребна за упис

Документација коју је потребно приложити приликом уписа у први разред основне школе јесте: извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању припремног предшколског програма, доказ о здравственом прегледу детета и доказ о пребивалишту родитеља.

Уписни период

Време у које школе врше упис деце у први разред није утврђено прописима, али је период од почетка априла (01. април) до краја маја сваке године у школској пракси традиционално намењен упису деце у наредну школску годину.

Испитивање детета уписаног у школу

Испитивање детета, узраста од шест до седам и по година, уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.