Упис првака

Упис првака за школску 2023/2024. годину

ПРОГРАМ Е УПРАВЕ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА УПИС ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. БИЋЕ ДОСТУПАН ПОЧЕВ ОД понедељка 20.03.2023.

Министартство просвете је ограничило број деце у једном одељењу на 30 ученика, тако да предност приликом уписа имају деца са реона школе.Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Рок за доставу молби за децу ван реона школе био је 31.01. закључно и родитељи те деце ће биће позвани после 01.05. текуће године кад истекне месец април резервисан за упис деце са реона.Тад ће им бити саопштено да ли Школа има могућности за упис њихове деце с обзиром на ограничене просторне могућности школе.

Родитељи којима је после 01.05. саопштено да су просторни капацитети школе попуњени, имаји довољно времена да их упишу у друге школе јер упис у први разред траје од 01.04. до 31.05 текуће године.

Од 01.09.2023. године у простору некадашње ОШ „Десанке Максимовић“ биће издвојено одељење наше школе, тако да ће код нас бити тестирана деца и са те територије.

РЕОН ШКОЛЕ

1. АЛАСКА

2. ФИЛИПА ВИШЊИЋА

3. КАРЛОВАЧКА

4. ЛАЗЕ ЈОВАНОВИЋА – ПОРЦИЈА

5. ТРШЋАНСКА

6. ПРИЗРЕНСКА

7. МОСТАРСКА

8. ДЕСНА ОБАЛА ДУНАВА до ул. Б. Пешић

9. ЗАДУЖБИНСКА

10. КРАГУЈЕВАЧКА

11. УГРИНОВАЧКА део од Сарајевске до ул. Бранко Пешић (од бр. 127-173 и од 108-168)

12. РАДА КОНЧАРА од Дома здравља „Земун“ до Угриновачке (од бр. 42 и 43 па на више)

13. ШИЛЕРОВА од Дома здравља „Земун“ до Угриновачке (од бр. 32 и35 па на више)

14. БОСАНСКА ОД 15 И 22 ДО УГРИНОВАЧКЕ НА ВИШЕ

15. САВА БУРИЋА 1,3.5,2,8,12, 4, 10, 14

16. ДРАГАНА РАКИЋА од Угриновачке до раскрснице са ул. Сава Бурића (до бр. 40a и 49 па на мање)

17. УЖИЧКА

18. САРАЈЕВСКА

19. МУШИЦКОГ

20. КАШТЕЛАНСКА ИЛИ КОВАЧА ЈОВАНА ПЕТРОВИЋА

21. ПРЕГЕРЕВИЦА ОД МУШИЦКОГ ДО БРАНКА ПЕШИЋА (od 96 – 172a I od 75-175)

22. ЦАРА ДУШАНА ОД ДАЛМАТИНСКЕ ДО МУШИЦКОГ 132-230 И 113-145

23. КОВАЧА ЈОВАНА ПЕТРОВИЋА (бивша Каштеланска) до раскрснице са ул. Бранка Пешића

24. ЦАРА ДУШАНА део од ул. Мушицког до ул. Бранка Пешића

Реон издвојеног одељења у Војвођанској 1:

1. РУСКА

2. НИШКА

3. ШУМАДИЈСКА

4. СКОПЉАНСКА

5. СОМБОРСКА

6. БАНАТСКА

7. СЕЊСКА код Поште

8. ВОЈВОЂАНСКА

Упутство за аплицирање на порталу е-управа

Родитељи / други законски заступници који имају пребивалиште на подручју школе, могу електронским путем да аплицирају за упис детета у први разред и да уједно закажу термин за тестирање тј. одаберу један од понуђених термина од стране школе покретањем услуге е-Заказивање термина за упис и тестирање детета.

Потребно је да: Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на порталу е-управа eID.gov.rs. и да покренете услугу на Порталу е-управа (Услуге → Образовање → е-Заказивање) и закажете термин за тестирање који ће вам школа поруком потврдити.

У школу долазите на заказан термин за тестирање и тада доносите

1. Потврду од вртића да дете похађа предшколси програм. Ако је вртић државни, потврду добијате у централи „Сима Милошевић“ Капетана Радића Петровића, у секретаријату, а ако је вртић приватни, потврду добијате у просторијама вртића. Треба правити разлику између потврде и уверења. Уверење се добија кад дете заврши предшколски програм, што може бити и 31.08. текуће године, а потрда је потребна за упис у априлу ради евиденције да дете похађа предшколски програм.

2. извод из матичне књиге рођених и пријава пребивалишта се могу добити електронски у школи и родитељи немају обавезу да та два документа доносе на упис

Ако желите да ваше дете иде у продужени боравак потребно је да оба родитеља донесу од својих послодаваца образац МА -пријава осигурања, као и потврде на меморандуму послодавца да су обавезни да посао обављају у просторијама послодавца а не он-лине.

Није неопходно да лекарски преглед буде завршен пре заказаног термина и у том случају се уверење о обављеном лекарском доноси накнадно. Ако је преглед обављен, на порталу ће постојати обавештење о томе па уверење не треба доносити сем у случају прегледа у приватним ординацијама о чему нема информације на порталу и тад треба донети уверење.

Термин за тестирање се може отказати 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од момента пуштања програма у рад (крајем марта текуће године) и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Испитивање детета за упис у школу

Испитивање детета, узраста од шест до седам и по година, врши психолог на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације._______________________

Упис првака за школску 2020/2021. годину

Обзиром да је Министартство просвете, науке и технолошког развоја ограничило број деце у једном разреду на 30-торо, родитељи који уписују прво дете а не станују на реону школе, биће позвани после 01.05.2021. ако за то буде могућности.

Реон школе је у прилогу.

РЕОН ШКОЛЕ

Уписно подручје Основне школе "Соња Маринковић"

1. АЛАСКА

2. ФИЛИПА ВИШЊИЋА

3. КАРЛОВАЧКА

4. ЛАЗЕ ЈОВАНОВИЋА – ПОРЦИЈЕ (бивша Милоша Мамића)

5. ТРШЋАНСКА

6. ПРИЗРЕНСКА

7. МОСТАРСКА

8. ДЕСНА ОБАЛА ДУНАВА до ул. Бранко Пешић

9. ЗАДУЖБИНСКА

10. КРАГУЈЕВАЧКА

11. УГРИНОВАЧКА део од Сарајевске до ул. Бранко Пешић

12. РАДА КОНЧАРА од Дома здравља „Земун“ до Угриновачке

13. ШИЛЕРОВА од Дома здравља „Земун“ до Угриновачке

14. БОСАНСКА од бр. 15 и 22 до Угриновачке

15. САВА БУРИЋА бројеви 1,3.5,2,8,12

16. ДРАГАНА РАКИЋА од Угриновачке до раскрснице са ул. Сава Бурића

17. УЖИЧКА

18. САРАЈЕВСКА

19. КОВАЧА ЈОВАНА ПЕТРОВИЋА (бивша Каштеланска) до раскрснице са ул. Бранка Пешића

20. ПРЕГЕРЕВИЦА део од ул. Мушицког до ул. Бранка Пешића

21. МУШИЦКОГ

22. ЦАРА ДУШАНА део од ул. Мушицког до ул. Бранка Пешића

Поштовани родитељи,

Инструкције за упис првака су:

Одабир основне школе

Деца се уписују у школу по територијалном принципу, али постоји могућност да родитељ изабере и другу школу.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на молбу родитеља, у складу са могућностима школе.

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем молбе изабраној школи најкасније до 1 фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Почев од 01.априла на Порталу е-управа биће доступна услуга Исказивање заинтересованости за упис у школу. У вези коришћења те услуге, у прилогу достављамо упутство МПН Школске управе.

Уписни период

Упис у први разред траје од 01.04. до 31.05.

Сходно упутству Школске управе, молимо вас да пријављујете децу само ако вам је пребивалиште у реону школе..

Молимо родитеље који су поднели молбе за упис у року тј. до 31.01.2021, да не аплицирају за ову услугу на Порталу е-управе док их не контактирамо.

Испитивање детета уписаног у школу

Испитивање детета, узраста од шест до седам и по година, врши психолог на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Заказивање термина за испитивање детета се обавља такође путем Портала е-управа.

Упутство школске управе за заказивање термина за упис и тестирање детета

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.