Запослени

Наставници разредне наставе:

Зрнић Слађана I/1

Крговић Данијела I/2

Унгуровић Весна I/3

Туфегџић Маријана I/4

Ристић Светлана I/5

Ђилас Миливоје II/1

Пауновић Мира II/2

Љумовић Гордана II/3

Билић Бојана II/4

Аџић Ивона III/1

Вукмановић Весна III/2

Поткоњак Милена III/3

Ђилас Ч. Катарина IV/1

Граховац Бранка IV/2

Алексић Светлана IV/3

Наставници разредне наставе у продуженом боравку:

Кљутић Вања I/1

Ђорђевић Сунчица I/2

Левнаић Јелена I/3

Кукољ Марија I/4

Дрндаревић Сандра II/1

Жула Весна II/2

Будимировић Сандра II/3

Јеремић Ивана II/4

Наставници предметне наставе:

Пешић Катарина, наставник физичког васпитања

Терић Срећко, наставник физичког васпитања

Стошић Јасминка, наставник техничког и информатичког образовања

Вучетић Светлана, наставник техничког и информатичког образовања

Устић Снежана, наставник историје

Колачек Биљана, наставник географије

Радовић Драгица, наставник биологије

Дрмић-Глишић Гордана, наставник биологије

Гојковић Верица, наставник руског језика

Бојовић Сања, наставник енглеског језика

Вујасиновић Горанка, наставник енглеског језика

Јаблан Вања, наставник енглеског језика

Граовац Марина, наставник немачког језика

Јеремић Ненад, наставник немачког језика

Брецл Соња, наставник српског језика

Раденковић Јасмина, наставник српског језика

Бабић Славца, наставник српског језика

Савковић Бранко, наставник математике

Радовановић Санела, наставник математике

Вукосављевић Данијела, наставник математике

Чикош Мира, наставник хемије

Ђуровић Сандра, наставник грађанског васпитања

Кисјелица Мирјана, наставник физике

Златковић – Величковић Јелена, наставник ликовне културе

Маглица Ана, наставник музичке културе

Сајферт Драгана, наставник информатике

Филиповић Невенка, вероучитељица

Илић Милан, вероучитељ

Управа школе и стручни сарадници:

Филиповић Јасмина, директор школе

Брдар Олга, педагог

Ђуровић Сандра, психолог

Качавенда Гордана, библиотекар

Ускоковић Драгана, секретар

Стевановић Љиљана, рачуновођа

Станковић Бранка, благајник

Помоћно техничко особље:

Макевић Живко, домар

Георгијевић Тања, сервирка

Цвјетић Деса, спремачица

Благојевић Јованка, спремачица

Митић Снежана, спремачица

Фаркаш Гордана, спремачица

Подкрајац Јасминка, спремачица

Божић Младенка. спремачица

Ђурић Јасна, спремачица

Симић Јасмина, спремачица

Стојић Милица, спремачица

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.