Јавне набавке

__________

Обавештење о закљученом уговору за снабдевање Електричном Енергијом са ЕПС-ом

Након комплетно спроведеног и окончаног поступка јавне набавке мале вредности - набавка електричне енергије за период 01.04.2020 - 31.03.2021, број набавке 2.2. директор школе у својству наручиоца обавештава да је уговор закључен са ЈП "ЕПС БЕОГРАД", Балканска 13, Београд.

Обавештење у прилогу.

Обавештење о закљученом уговору

__________

Јавна набавка - Мале вредности

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

________________

План јавних набавки за 2020. годину

По завршетку поступка јавне набавке добара - електричне енергије за период 01.04.2020 - 31.03.2021. донета је одлука о додели уговора за набавку електричне енергије која се налази испод овог текста

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије

План јавних набавки за 2020. годину

Одлука о додели уговора у поступку набавке електричне енергије за 2020. годину

________________

План јавних набавки за 2019. годину

На осмој седници Школског одбора одржаној 15.05.2019. усвојен је предлог измена и допуна Плана Јавних набавки за 2019 због дописа Градске општине Земун о спровођењу ЈН у отвореном поступку - услуга повезивања школског видео наџора са МУП-ом Земун.Рок трајања уговора је 28.02.2021.

Након усвајања предлога, једногласном одлуком присутних чланова Школског одбора донет је измењени и допуњени План Јавних набавки за 2019.

План јавних набавки за 2019. годину

Измeна плана јавних набавки за 2019. годину

Измeна 2 плана јавних набавки за 2019. годину

________________

Јавна набавка - Услуга достављања припремљених оброка за ученике у боравку

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

________________

Јавна набавка - Организација излета и екскурзија

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одговори на питања 1

Одговори на питања 2

Одлука о додели уговора

________________

Јавна набавка - Eлектрична енeргија

Обавештавамо да је закључен уговор за набавку електричне енергије за потребе ОШ "Соња Маринковић" са предузећем - ЈП "ЕПС БЕОГРАД", Београд, Балканска 13, за период 01.04.2019. - 31.03.2020.

Kонкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

________________

Јавна набавка - услуга обезбеђења имовине и лица

Обавештавамо да је дошло до продужења рока за пријем понуда по јавној набавци бр.1.2.7. набавка услуге обезбеђења ствари и лица за школску 2018/19. услед тога што је заинтересовани понуђач поставио питање ради објашњења услова из конкурсне документације на које смо одговорили. Из тог разлога рок за пријем понуда је продужен до среде, 19.09.2018. а отварање је заказано за среду, 19.09.2018. у 16,30 часова.

Обавештење о продужењу рока

Одговори на питања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________

Јавна набавка - Kетеринг

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________

Јавнe набавкe услуга излета, екскурзија и наставу у природи

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговор 2

Одговор

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________

Јавна набавка - Eлектрична енeргија

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив и конкурсна документација

________________

Јавна набавка - Физичко обезбеђење имовине и лица

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.