Јавне набавке

План јавних набавки за 2017. годину

Измена плана јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

________________

Јавнe набавкe услуга излета, екскурзија и наставу у природи

Одговор на питањe 2

Одговор на питањe 1

Конкурсна документација за поступак јавне набавке услуга - Екскурзије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке услуга - Eкскурзије

________________

Јавна набавка - Електрична енргија

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије

Конкурсна документација набавка добара - електричне енергије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - електричне енергије

________________

Јавна набавка - Техничког потрошног материјала

Обавештење о закљученим уговорима - техничко потрошни материјал

Одлука о додели уговора -за набавку техничког потрошног материјала по партијама

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности за набавку техничког потрошног материјала по партијама

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности за набавку техничког потрошног материјала по партијама

________________

Јавна набавка - Физичко обезбеђење имовине и лица

Обавештење о закљученом уговору - за набавку услуга обезбеђења имовине и лица

Одлукa о додели уговора - набавкa услуга обезбеђења имовине и лица

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке услуга обезбеђења имовине и лица

Конкурсна документација за поступак јавне набавке услуга обезбеђења имовине и лица

Одлукa о обустави поступка - Услуге обезбеђења имовине и лица

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности - Услуге обезбеђења имовине и лица

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности - Услуге обезбеђења имовине и лица

Обавештење о закљученом уговору

________________

Јавна набавка - Излети и екскурзије ученика

Обавештење о закљученом уговору - за набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи

Одлукa о додели уговора - набавкa услуга организовања извођења екскурзија

Одлукa о додели уговора - набавкa услуга организовања извођења екскурзија

Конкурсна документација за поступак јавне набавке услуга - Екскурзије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке услуга - Eкскурзије

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација за јавну набавку малих вредности - Излети и екскурзије ученика

Позив за подношење понуда - Излети и екскурзије ученика

________________

Јавна набавка - Електрична енргија

Обавештење о закљученом уговору - електрична енергија

Одлука о додели уговора - електрична енергија

Конкурсна документација набавка добара - електричне енергије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - електричне енергије

________________

Јавна набавка - Исхрана ученика

Oдлука о додели угоовра - Исхрана ученика

Одлуку о додели уговора - услуге кетеринга

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности - Услуга достављања припремљених оброка у школе

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности - Услуга достављања припремљених оброка у школе

Обавештење о закљученом уговору

Измењен рок за достављање понуда

Измена и допуна конкурсне документације

Конкурсна документација за јавну набавку малих вредности - ручак за ученике у продуженом боравку

Позив за подношење понуда - ручак за ученике у продуженом боравку

Јавна набавка - Средства за одржавање хигијене

Одлука о продужење рока

Усклађивање модела уговора са обрасцем понуде

Конкурсна документација за јавну набавку малих вредности - средстава за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда - средстава за одржавање хигијене

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.