ОШ „Соња Маринковић“ - Јавне набавке

Јавне набавке

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

________________

Јавнe набавкe услуга излета, екскурзија и наставу у природи

Одговор 2 везан за ЈН Излета, екскурзија и наставе у природи

Одговор везан за ЈН Излета, екскурзија и наставе у природи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

________________

Јавна набавка - Eлектрична енeргија

Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - електричне енергије

Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности - електричнa енергијa

Обавештење о закљученом уговору за поступак јавне набавке мале вредности - електричнa енергијa

________________

Јавна набавка - Физичко обезбеђење имовине и лица

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности - Услуге обезбеђења имовине и лица

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности - Услуге обезбеђења имовине и лица

Одлука о додели уговора за поступак јавне набавке мале вредности - Услуге обезбеђења имовине и лица

Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци услуга обезбеђења имовине и лица у ОШ "соња Маринковић" - бр. јавне набавке 1.2.7./2017

________________

Услуга достављања припремљених оброка у школе

Обавештење о закљученoм уговору за јавну набавку малих вредности - Услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга)

Одлука о додели уговора за јавну набавку малих вредности - Услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга)

Конкурсна документација за јавну набавку малих вредности - Услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга)

Позив за подношење понуда - Услуга достављања припремљених оброка у школе (услуге кетеринга)

________________

Јавнe набавкe услуга излета, екскурзија и наставу у природи

Обавештење о закљученим уговорима у јавној набавци услуга извођења излета, наставе у природи и екскурзије за ученике од 1-8. разреда ОШ "Соња Маринковић" - бр. јавне набавке 2.6/2017

Одлука о додели уговора за јавну набавку услуга организовања извођења екскурзија, излета и наставе у природи

Одговор на питањe 2

Одговор на питањe 1

Конкурсна документација за поступак јавне набавке услуга - Екскурзије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке услуга - Eкскурзије

________________

Јавна набавка - Електрична енргија

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије

Конкурсна документација набавка добара - електричне енергије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - електричне енергије

Поделите ову стану:
 

ОШ „Соња Маринковић“ - Израда:Кио д.о.о.